Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka hradu a zámku Poběžovice

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °

K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Chrome, Opera, Firefox, IE)

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 528
TÝDEN: 2488
CELKEM: 506872

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Hurá na prázdniny


Páteční akce Hurá na prázdniny se skvěle vydařila, počasí se umoudřilo a bylo krásně. Jako tradičně, byly pro děti v parku připraveny úkoly a za jejich splnění na děti čekala odměna. Velice děkujeme za účast a těšíme se v příštích letech opět na shledanou.

Za kolektiv MKIS Poběžovice Marie Grösslová

 

12


10. 7. 2018

Den nejen pro maminky


V sobotu 26. května uspořádalo MKIS Poběžovice akci "Den (nejen) pro maminky"

Na programu bylo cvičení na trampolínách (jumping) s Bc. Janou Divišovou z Plzně a relaxační jóga s Mgr. Alenou Šustrovou z Domažlic. Pro děti byl připraven program v Rodinném a komunitním Montessori centru Pelíšek.

Sešlo se 13 žen, které si užily příjemné dopoledne.

Akce byla zakončena večerním promítáním filmu "Všechno nebo nic". Pro návštěvníky bylo k dispozici občerstvení a tak většina sledovala film s popcornem a sklenkou vína v ruce.

Děkuji paní Janě Divišové a Aleně Šustrové, že přijaly moje pozvání a uspořádaly pro naše ženy hezké dopoledne.

Škoda jen, že se počty návštěvníků na akcích v poslední době, pohybují na velmi nízké hranici.

Za MKIS

Dominika Adamcová

 

12


29. 5. 2018

V pátek 25. 5. 2018 proběhl jubilejní 10. ročník Noci kostelů


V pátek 25. 5. 2018 proběhl jubilejní 10. ročník Noci kostelů

Do krásných prostor kostela Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích v letošním roce svolávaly a zvaly posluchače kostelní zvony.

Noc kostelů, v Poběžovicích zahájila vedoucí kulturního střediska Dominika Adamcová, která zmínila, že v Poběžovicích oslavují teprve půlkulaté výročí a to 5. rok konání akce. Asi tři desítky posluchačů seznámila s připraveným programem a přivítala první účinkující – Komorní orchestr Junior ze Základní umělecké školy Staňkov.

Půlhodinový program souboru, ve kterém mladí hudebníci posluchačům nabídli instrumentální podobu několika světově známých melodií, včetně zpívané písně od skupiny Beatles, přesvědčil všechny posluchače o velkém talentu žáků, a především o jejich chuti a radosti hrát. Poděkování patří panu Janu Votrubovi, který žáky motivuje a úspěšně vede.

Dalším bodem programu byl dámský pěvecký sbor Canzonetta. Posluchači byli svědky úžasného vzájemného souznění jedenáctihlasého ženského sboru i jeho naprostého souladu s klavírním doprovodem. Radost ze zpěvu v průběhu celého, téměř hodinového vystoupení, vyzařovala z každé účinkující dámy, takže posluchači prožili velice příjemný kulturní zážitek, který po každé skladbě ocenili vydatným potleskem.

V době mezi vystoupeními mohli návštěvníci využít možnosti prohlídky kostela nebo navštívit krásné prostory fary a shlédnout připravenou výstavu ornátů (mešních rouch), kterou připravili poběžovičtí farníci.

Hřebem pátečního večera bylo vystoupení sopranistky Jany Veberové za klavírního doprovodu Táni Vaněčkové. Krásný a velice emotivní projev paní zpěvačky vyvolal nejednomu posluchači mráz na zádech a sklidil zaslouženě bouřlivý potlesk návštěvníků.

Noc kostelů byla pořádána za podpory Římskokatolické farnosti Poběžovice a pana faráře Libora Bučka.

Pořadatelka děkuje všem návštěvníkům, účinkujícím a organizátorům této neobyčejné a krásné akce.


12


26. 5. 2018

Odhalení pomníku v Šitboři mělo důstojný průběh


Česko.bavorská slavnost se vydařila

Sobotní odpoledne 12. května 2018 přilákalo do obce Šitboř více než dvě stovky návštěvníků, kteří se zúčastnili Česko-německé slavnosti u příležitosti odhalení památníku Jana ze Šitboře.

Krátce po 14. hodině se k mikrofonu na šitbořské návsi postavil starosta města Poběžovice, Mgr. Hynek Říha, aby přivítal všechny návštěvníky akce. Uvedl, že slavnostní odhalení památníku nejvýznamnějšího šitbořského rodáka je možné díky obrovskému úsilí Spolku Mikuláš, jehož členové se podílí na současném rozvoji obce a mají velký podíl i na realizaci pomníku. Poté přivítal mezi hosty pí Birgit Höcherl, starostku z partnerského města Schönsee a jejího kolegu Manfreda Dirschela z Weidingu. Dále pak starostu německé obce Seckach, kde žije většina původních šitbořských obyvatel, p. Thomase Ludwiga a pana Franze Metschla, zástupce německých rodáků ze Šitboře. Za Spolek Mikuláš jmenoval p. Václava Kohouta a p. Ivo Dubského, tvůrce pomníku, akademického malíře a sochaře p. Jaroslava Šindeláře, z politiků pak Doc. PaedDr. Ilonu Mauritzovou, poslankyni Parlamentu ČR, Ing. Vladislava Vilímce, náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče. Dále přivítal Mons. Františka Radkovského, emeritního biskupa plzeňského, p. Libora Bučka, administrátora Římskokatolické farnosti Poběžovice, zástupkyni Euroregionu Šumava, pí Pavlu Nývltovou, zástupce Ackerman-Gemainde z Bambergu a všechny hosty ze Seckachu. Mezi hosty se později dostavil i zástupce Sudetoněmeckého krajanského sdružení p. Bernd Posselt.

Tato akce, během níž byl odhalen samotný pomník Jana ze Šitboře, je současně chápána jako setkání českých a německých rodáků. Projekt byl podpořen v rámci programu CÍL EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu.

Po úvodním slovu a představení hostů následovala oficiální část akce, během které vystoupili se svými projevy, které byly zároveň překládány do obou jazyků, zástupci české i německé strany. Krátký životopis Jana ze Šitboře a ukázka z jeho největšího díla "Ackermann aus Böhmen" („Oráč z Čech“), jednoho z prvních literárních děl napsaného v novodobé němčině (1401), které patří ke středověkým literárním klenotům německé středověké literatury, byly rovněž předneseny dvoujazyčně. Následovalo odhalení pomníku a jeho požehnání, které provedl Mons. František Radkovský.

Po oficiální části se přítomní odebrali do prostoru parku, nad kostel svatého Mikuláše, kde bylo připraveno posezení ve velkokapacitním stanu a občerstvení, o které se postarali členové SDH Poběžovice. Na pódiu ve stanu vystoupila nejprve německá dechová kapela z Dietersdorfu, kterou v podvečer vystřídala česká dechovka. Nejvytrvalejší hosté se tak mohli bavit téměř do půlnoci.  

FOTOGALERIE z akce


13. 5. 2018

Pietní akt k uctění památky obětí II. světové války


V pátek 4. května 2018 v podvečer byl na místním hřbitově v Poběžovicích Dominikou Adamcovou, vedoucí MKIS Poběžovice, zahájen Pietní akt k uctění památky obětí 2. světové války přivítáním zhruba 20 účastníků. V proslovu kladla důraz na neustálé připomínání a zdůrazňování tohoto válečného konfliktu a události jejího průběhu, hlavně u mladé generace, která je naší budoucností. V závěru citovala Johna Fidžeralda Fitzgeralda Kennedyho „Lidstvo musí války ukončit, jinak války ukončí lidstvo.“

Proslov starosty města Mgr. Hynka Říhy, kromě připomenutí krvavé historie válečných let přiblížil také okolnosti pochodu smrti žen z koncentračního tábora z Helmbrechtsu do Prachatic. Cesta tohoto pochodu vedla i přes Poběžovice a některé z jeho obětí jsou pochovány právě na zdejším hřbitově. Ve své řeči zdůraznil i povinnost naší a všech dalších generací připomínat si, jakou zrůdnou tvář může lidem vtisknout ideologie rasové a národnostní nenávisti, díky níž se životy a základní lidská práva jiných stávají naprosto bezcenné a jež je záminkou pro jejich hromadné, naprosto bezcitné vraždění. Následoval přednes tematické básně, v podání žákyně základní školy, Jany Nemergutové.

Po skončení slavnostního proslovu zazněla státní hymna České republiky. Následovalo položení věnců na hroby obětí 2. světové války.

Čestnou stráž u hrobu židovských žen z pochodu smrti, drželi členové Sboru dobrovolných hasičů Drahotín, ve slavnostních uniformách.

V závěrečném slovu Dominika Adamcová poděkovala přítomným za účast na aktu a ukončil jej.

SDH Drahotín

fotofoto foto 2Jana Nemergutová recitace


 

 

 


4. 5. 2018

Ukliďme Poběžovice a okolí


informační nástěnkaNaše úklidová akce byla zahájena v sobotu 7.4.2018 v 9:00 hodin na nádvoří před informačním centrem. Slovo si vzal starosta města Mgr. Hynek Říha, který se akce účastnil a poté organizátorka úklidu Dominika Adamcová, vedoucí MKIS Poběžovice.

Účastníci byli seznámeni s bezpečností práce, s počtem účastníků a posbíraného odpadu v roce 2017. Po úvodu byly rozděleny pracovní rukavice, pytle a trasy, kam půjdeme uklízet. Celkem jsme sestavily 6 uklízecích skupin.

K akci se připojily žáci Základní školy spolu s paní Romanou Adamcovou, avšak ve skromném obsazení, než je celkový počet všech žáků a pedagogů Základní školy. Velké poděkování patří také dětem z Dětského domova Staňkov, kteří se úklidu zúčastnily spolu s vychovatelem Michalem a "tetou" Janou.

Úklid probíhal do 15:00 hodiny, kdy jsme se sešli na nádvoří a společně si opekli buřty. V závěru každý obdržel diplom za účast a děti pastelky z Poběžovic.

Děkuji všem účastníkům úklidové akce za to, že přiložili ruku k dílu a společně jsme uklidili Poběžovice a okolí.

Poděkování patří také Robertu Žaloudkovi a Pavlu Filipovi z Technických služeb města.

Shrnutí akce:

směry úklidů:

- Poběžovice -> před Vital Park - Poběžovice -> obec Zámělíč - Poběžovice -> koupaliště, Skalky, zadní cesta do Šitboře, Šitboř a Poběžovice - Poběžovice -> obchvat kolem města včetně odstavných ploch -Poběžovice -> směr Otovský les, bývalý muniční sklad - Vlaková zastávka Ohnišťovice, obec Ohnišťovice, cesta do Poběžovic.

počet účastníků podle věku:

5+ -> 5 dětí 10+ -> 21 dětí 20+ -> 2 účastníci 30+ -> 2 účastníci 40+ -> 5 účastníků 50+ -> 7 účastníků 60+ -> 3 účastníci Celkem 45 účastníků (o 10 více než v roce 2017 a o 43 více než v roce 2016).

Sesbíráno celkem 1,5t odpadu z toho 10 pneumatik a cca 60 pytlů.

Motto organizátorky:

"Není hezčího pocitu, než udělat něco pro místo, kde žiji."

 

Dominika Adamcová

organizátorka akce

společné foto

fotofotofotosesbíraný odpadjedna z uklízecích skupin skupina v Otovském lese


8. 4. 2018

XV. městský ples bavil do pozdních hodin


V duchu „Zlatých 30. let“ se nesl v pořadí již 15. ples města Poběžovice, který jako vždy vzorně připravila vedoucí MKIS Poběžovice, sl. Dominika Adamcová se svými pomocníky.

Ples, který oproti zvyklostem začínal již v 19.30 hodin, navštívilo asi 120 zábavychtivých občanů. Jak už bývá u městského plesu zvykem, byl i ten 15. velmi vydařený.

Tříčlenná karlovarská hudební skupina KV BAND dokázala svým repertoárem pobavit všechny věkové kategorie návštěvníků a výrazně přispěla ke zdaru celého plesu.

Hvězdou večera pak byla půvabná jednatřicetiletá rodačka z Ostravy, herečka, zpěvačka a moderátorka Kateřina Steinerová. Ta účastníkům předvedla jak svůj krásný zpěv, tak i umění stepu a v několika lekcích pak naučila tancechtivé páry základům vybraných tanců, které vládly parketům ve třicátých létech minulého století.

Na plese nemohla samozřejmě chybět dámská volenka, na kterou ve chvíli padla celá zásoba krásných barevných gerber.

Organizátoři nezapomněli ani na tombolu, která byla letos dvojí. Nejprve si návštěvníci zakoupili lístky, které podle čísla ihned vyhrávaly ceny podle přiloženého seznamu a nutno podotknout, že každý lístek byl výherní. Poté byly v prodeji lístky do tomboly losované a výherci si ceny přebírali u pódia. Všechny ceny byly zajímavé a úroveň tomboly byla tím pádem oproti zvyklostem velmi vysoká.

Zlatým hřebem večera bylo očekávané půlnoční překvapení, které pro návštěvníky připravili pracovníci městského úřadu a MKIS. Neslo se ve znamení televizních večerníčků a tak kromě „Večerníčka“ v autíčku si přítomní užili Křemílka s Vochomůrkou, Včelku Máju s Vilíkem, motýla Emanuela s Makovou panenkou, Macha a Šebestovou, Boba a Bobka, králíky z klobouku, či Pata a Mata. Pak následoval ještě pořad pro dospělé, ve kterém bylo k vidění i trochu erotiky, která snad po půlnoci už nikomu nevadila. Celé vystoupení sklízelo v průběhu i na závěr veliké ovace a bylo jasné, že se všem přítomným opravdu líbilo. Úsilí všech aktérů stejně, jako při předchozích městských plesech tedy došlo opět zaslouženého ocenění.

V minulém zpravodaji jsem se zmínil o tom, že obsluze „krmelce“ opakovaně dochází nejfrekventovanější pití, kterým je „švestka“ a bylo mi to přímo na plese vytknuto. Nechtěl jsem se tím nikoho dotknout, protože lidé jsou omylní, obsluha baru prostě neodhadne množství a vyfasuje si menší zásobu, což se  samozřejmě může stát. Nicméně v 1:30 hodin se nestalo nic jiného, než že došla „švestka“, ale jiného pití bylo dost...

Vzhledem k tomu, že kapela měla zajištěné ubytování a nemusela tedy v noci nikam pospíchat, vydržela hrát a zpívat téměř do 4. hodiny ranní, což bylo rovněž velmi pozitivní.

Při hodnocení plesu je možno používat jen ta nejlepší slova chvály pro všechny zúčastněné. Zaslouží si je kapela KV BAND, výborná pí Steinerová, výborní účinkující v půlnočním překvapení, ale ze všech nejvíc organizátorka akce, vedoucí MKIS slečna Dominika Adamcová a její neocenitelní spolupracovníci, bez jejichž nadšení a obětavosti by se takto úspěšný ples konat nemohl.

Díky všem, budeme se těšit na  setkání v příštím roce. A ti, kteří se letos na ples „nedostali“ a přišli tak o super zábavu, ať si příští rok najdou čas a cestu na ples XVI.                            VoK

ODKAZY:

Video ZDE

Fotogalerie ZDE


19. 3. 2018

Dětský karneval


Mach a Šebestová, Pat a Mat a Králíci z klobouku zavítali z Říše pohádek do poběžovického hotelu Hubertus v sobotu 10. února. Konal se zde tradiční Dětský karneval. Sál se během chviličky zaplnil pohádkovými bytostmi i zástupci z nepohádkové říše. Parket od 15 hodiny ožil a své místo na něm, za zvuků dětských i dospěláckých melodií, našly všechny děti, které se přišly pobavit a v soutěžích vybojovat něco dobrého. Připravena byla spousta soutěží, ve kterých mohly děti uplatnit svoji šikovnost, obratnost a rychlost, za což pak v cíli získaly drobnou sladkost. Bavily se nejen děti, ale i jejich dospělácké doprovody, které poctivě dokumentovali řádění svých dítek. Děti si mohly nejen zařádit, ale také si zakoupit něco sladkého na zoubek, z připraveného stánku pana Lagrona a jeho rodiny. Každý dětský účastník odcházel domů s balíčkem dobrot. Děkujeme všem, že si přišli užít dvě hodiny veselého karnevalového dovádění. Na příští rok připravíme zábavný koutek pro naše nejmenší návštěvníky, pro které byly některé soutěže složité.

Děkuji za bezplatné poskytnutí sálu panu Koreckému, obsluze hotelu Hubertus, panu Lagronovi a rodině, paní Janě Karlové, která po skončení akce pomohla s úklidem a všem pomocníkům – Janě Nemergutové, Tereze Karlové, Andree Sokolové, Simoně Gejdošové, Adéle Nemergutové, Veronice Mrázkové, Lukáši Hrbáčkovi, Romaně Adamcové, Simoně Damkové, Denise Pšeničné a Leoši Planetovi.

Foto: p. Böhm

Dominika Adamcová

vedoucí MKIS Poběžovice

 

foto


16. 2. 2018

Poběžovice v dobách baroka


V letošním roce si Poběžovice připomínaly dvě významná výročí osobností související s barokem.

V červnu uplynulo 365 let od narození nejvýznamnějšího českého barokní sochaře a řezbáře Jana Brokoffa, který pracoval u Matyáše Bohumíra Wunschwitze,

hejtmana Plzeňského kraje v 16. století (v letošním roce výročí 385. let od narození).

Městské kulturní a informační středisko v Poběžovicích uspořádalo, jako oslavu těchto výročí, akci „Poběžovice v dobách baroka“, která se uskutečnila tuto neděli 23. července 2017.

Akce připomněla výročí osobností, přiblížila baroko a barokní dobu.

Zahájení bylo uskutečněno před sochou Svatého Jana Nepomuckého, které za účasti hostů - senátora Jana Látky, poslance PČR Vladislava Vilímce a rodáka, sochaře pana Jaroslava Šindeláře, požehnal farář pan Libor Buček.

O další zajímavý program se postarali tanečníci ze skupiny Srdcové Eso, kteří divákům představili "Tance napudrovaného vějíře a "Tance v barokním negližé"

Kolem 15:00 hodiny se nádvoří před Městským kulturním a informačním střediskem přeneslo do doby Krále Václava a Jana Nepomuckého. Kolektiv MKIS spolu se žáky ze Základní školy v Poběžovicích nastudovali volnou adaptaci divadelní hry "Jak to bylo s Nepomukem, kterou napsala paní Mgr. Marie Špačková.

Divadelní představení shlédlo na 80 diváků.

Největším lákadlem dne byla přednáška pana profesora Víta Vlnase, který pohovořil o Janu Nepomuckém, jako světci baroka.

Celá akce byla zakončena koncertem v kostele Nanebevzetí Panny Marie, v podání souboru Musica Festiva di Praga, který nesl název "Večer barokních árií a sonát".

 

Celá akce byla součástí Letního barokního festivalu, který je součástí projektu Plzeňského kraje - Západočeské baroko. Akce se uskutečnila za finanční podpory Plzeňského kraje.

Děkujeme všem návštěvníkům a hostům, že s námi oslavili výročí osobností a přenesli se do dob barokních.

Dominika Adamcová

vedoucí MKIS Poběžovice

 

foto: Adam Šperl

 

foto

další foto již brzy... 


24. 7. 2017

Výstava pergamenových listin měla úspěch


V obřadní síni městského úřadu se uskutečnila výstava pergamenových listin a pečetí, Výstavu, kterou pořádalo město Poběžovice ve spolupráci se Státním okresním archivem Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Výstava se uskutečnila u příležitosti 515. výročí povýšení Poběžovic na město. 

K vidění byla například pergamenová listina o rozměrech 54 x 35 cm, která byla vydána Dobrohostem z Ronšperka 27. prosince 1502. Dobrohost jí nejen povyšuje městečko Poběžovice na město, ale zároveň mění jeho název podle svého rodového jména na Ronšperk, vydává městský řád, uděluje městský znak a právo pečeti, kterou dosud městečko neužívalo. K tomu daroval měšťanům západní bránu, aby si v ní mohli zřídit radnici. Pergamenová listina obsahuje rovněž vyobrazení městského znaku,

Výstava však představila i další unikátní listiny, které dosud nebyly v takovéto míře veřejnosti zpřístupněny.

Poděkování patří PhDr. Petru Mužíkovi, který po celý víkend doplňoval výstavu komentovaným výkladem.

Pergamenové listiny shlédlo celkem 194 návštěvníků.

Děkujeme za Váš zájem

Dominika Adamcová
vedoucí MKIS Poběžovice

dort


24. 7. 2017

Stránka