Město Poběžovice
Město Poběžovice

Program regenerace MPZ Poběžovice

Program regenerace Městské památkové zóny Poběžovice na období 2021 - 2026

Dotační program Ministerstva kultury na obnovu objektů prohlášených za nemovitou kulturní památku na území Městské památkové zóny Poběžovice.

Město Poběžovice se zapojilo do Programu regenerace MPZ a to na období od r. 2020 do r. 2026. Do tohoto programu se mají možnost přihlásit všichni vlastníci nemovitých kulturních památek, které se nacházejí na území Městské památkové zóny (MPZ) Poběžovice.

Příspěvek z tohoto dotačního programu je možné získat na zvýšené památkové náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí nemovité kulturní památky: obnova fasády, obnova střešní krytiny, oprava krovů, statické zajištění památkově hodnotných konstrukcí objektu, restaurování, oprava – repase – repliky – oken a dveří. Dle zásad programu je možné přidělit dotaci jen na větší rozsah prací s celkovými uznatelnými náklady nad 100.000 Kč.

Příspěvek se nevztahuje na: modernizace bytového fondu a zřizování nových bytových jednotek, půdní vestavby, technické zařízení budov, výměny oken a dveří (pokud nejsou replikami), kopie sochařských děl, úpravy veřejných prostranství (terénní úpravy, úpravy komunikací) a zhotovení projektových dokumentací a průzkumů.

Finanční příspěvky jsou určeny pouze vlastníkům nemovitých kulturních památek nacházejícím se na vymezeném území městské památkové zóny Poběžovice.

Financování obnovy kulturní památky je v rámci tohoto programu vícezdrojové - skládá se z podílu vlastníka (min. 40 %, státního podílu (max. 50%) a podílu obce (max. 10%).


Žádosti pro čerpání příspěvku v roce 2022 se přijímají na podatelně MěÚ Poběžovice do 15.9. 2021 na předepsaném tiskopisu (Dotazník), který je k dispozici níže.

Požadované doklady:

a) závazné stanovisko orgánu státní památkové péče (upozorňujeme na včasné podání žádosti o vydání závazného stanoviska)

b) doklad o výběru zhotovitele díla v souladu se zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (nejde-li o práce prováděné svépomocí)

c) smlouva o dílo (zde je potřeba výslovně uvést, že bude provedeno v roce, na něž se příspěvek vztahuje)

d) fotodokumentace současného stavu památky

e) stavební povolení, ohlášení

f) prohlášení, že na objektu neváznou závazky ve smyslu vyrovnání konkurzní podstaty

g) prohlášení vlastníka o finančním podílu na Programu

h) podrobný rozpis prací, jichž se žádost o příspěvek týká (neinvestičního charakteru; u akcí většího rozsahu tj. s celkovými ročními náklady nad 1 mil. Kč včetně je třeba doložit propočet od projektanta nebo staveb. firmy)

ch) další doklady, např. kopie licence restaurátora v případě restaurátorských prací

i) prohlášení o tom, zda je žadatel plátcem DPH

j) výpis z katastru nemovitostí (nesmí být starší než 6 měsíců)

k) kopie katastrální mapy (nesmí být starší než 6 měsíců)

Z dotace město poskytne vlastníkům kulturních památek finanční příspěvky, a to na základě veřejnoprávní smlouvy.

Pověřená osoba Programem regenerace MPZ Poběžovice: Mgr. Eva Vondrašová, email: pamatky@pobezovice.cz, tel. 603 482 666.

Zpracovaný Program regenerace MPZ Poběžovice je k dispozici ke stažení zde - Program regenerace MPZ Poběžovice (159.76 MB)

Dotazník k vyplnění je k dispozici zde - Dotazník k žádosti o příspěvek z Programu regenerace MPZ Poběžovice (49 kB)

 

 

Mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Virtuální prohlídka hradu a zámku Poběžovice

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °

K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Chrome, Opera, Firefox, IE)

Překlad (translations)

Základní údaje

MĚSTSKÝ ÚŘAD Poběžovice

Adresa
náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice

Kontakt
Tel.:379 497 281

IČ: 00253669

podatelna@pobezovice.cz


Statistické údaje:
Počet částí:                   7
Katastrální výměra:      2780,7 ha
Počet obyvatel:            1545
Z toho mužů:                748
Žen:                               797
Průměrný věk:              42,7
V produkt. věku:          1064

Počasí v Poběžovicích

Kalendář akcí v okolí

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
5
4
2
5
4
6
3
7
3
8
3
9
3
10
6
11
5
12
3
13
3
14
4
15
3
16
3
17
6
18
5
19
4
20
3
21
5
22
4
23
4
24
5
25
7
26
4
27
3
28
5
29
3
1
3
2
5
3
1

Aktuální počasí

dnes, středa 28. 2. 2024
slabý déšť 9 °C 2 °C
čtvrtek 29. 2. slabý déšť 6/5 °C
pátek 1. 3. slabý déšť 8/2 °C
sobota 2. 3. slabý déšť 8/4 °C

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na